Francès dels negocis – Perpinyà UPE66/EURAM

  • Formació «Francès dels negocis» UPE66La Formació és assegurada per un professor francés, disposant d’una sòlida experiència en l’aprenentatge del francès amb els professionals.
    Els suports de las clases estan subministrats. Las clases tenen lloc a Perpinyà.
    Una atestat de formació així com a un certificat de nivell li serà subministrat al final de la formacio.

    Objectius d’aquest mòdul de 20 h : aquests objectius varien en funció del nivell dels estudiants

  • Adquirir les bases de la comunicació oral i escrita

o        Girs idiomàtics i bases gramaticals

o        Comprendre i intervenir en el moment de reunions amb homòlegs estrangers

  • Comprendre una conversa corrent portada amb un ritme normal

o         Expressarse amb espontaneïtat i de seguretat|assegurança

o        Agafar els matisos de la llengua i les expressions idiomàtiques en una conversa corrent

o        Mantenir sense dificultat converses telefòniques

o        Entendre la numeració i la presa d’informacions

o        Fórmules de bona educació i presa de crides

  • Acollir una clientela de professionals estrangers: clients, prescriptors, socis|companys

o        Revalorar els productes i l’empresa : visites, presentacions, comentaris

o        Mantenir una conversa fluida amb un entorn professional «conegut» (en l’empresa)

o        Utilitzar el vocabulari dels negocis

Tipus i suport de comunicació utilitzats: oral, visual , audiència limitada a 2 o 3 interlocutors, documents autèntics de tipu «econòmic»
NIVELLS : un Test amb respostes multiples així com un ràpid qüestionari permetran l’evaluació dels candidats i la formació per nivell dels dos grups.

Programa :
Els cursos|cotitzacions col·lectius de 10 persones màxim, poden debutar a partir del 15 Octubre 2019.
Preinscripció obligatòria – 305 eur/persona